Dân Chủ

Nghi vấn:

Dân chủ là gì?  Tại sao một quốc gia nên có dân chủ?

 

Phân Tích:  => (Xem chi tiết)